T-SYSTEM Jan Waliszewski, Marek Trajdos

Plac Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
tel./fax (042) 6336573, 6322232

Produkt :: News :: Screenshots :: Licencja :: Cennik :: Gdzie kupić? :: Referencje :: FAQ :: Inne projekty :: Kontakt
Poniżej zrzuty z ekranu z systemu zamówień internetowych w wersji 3.0.0:


Strona główna


Rejestrowanie klienta indywidualnego


Rejestrowanie klienta biznesowego


Konfiguracja - diagnostyka połączenia z bazą danych i serwerem pocztowym


Konfiguracja - parametry połączenia z serwerem bazy danych


Konfiguracja - parametry serwera pocztowego


Konfiguracja - ustawianie parametrów wyświetlania artykułów


Konfiguracja - ustawianie sposobu wyświetlania informacji z pól dodatkowych w WF-MAGu