T-SYSTEM Jan Waliszewski, Dagmara Waliszewska

ul. Narutowicza 120 m 1
90-145 Łódź
tel. +48 602 372470, +48 42 6336573

Strona główna - Firma - Opis produktu - Aktualności - Screenshots - Licencja - Cennik - Gdzie kupić? - Referencje - FAQ - Inne projekty - Kontakt

 
	Zamówienia Internetowe dla WF-MAG dla Windows

	T-SYSTEM Jan Waliszewski Marek Trajdos
	Plac Komuny Paryskiej 5a
	90-007 Łódź
	tel. 602 372470, 600 411555

Zmiany w wersji 3.3.0 (15.03.2010)
+ w module administracyjnym dodano zarządzanie uprawnieniami indywidualnych użytkowników do dostępu do danych w systemie zamówień 
 (prawo do składania zamówień, prawo do przeglądania nierozliczonych rozrachunków),
+ dodano możliwość wyłączenia dostępu do cen artykułów (globalnie tylko dla użytkowników niezalogowanych lub dla wszystkich),
+ poprawiono stronicowanie wyświetlanych zamówień,
+ poprawiono separację firm w przypadku współpracy z bazą WF-MAG obsługującą wiele firm,
+ poprawiono zarządzanie sesją - po zakończeniu sesji użytkownik jest wylogowany i następuje przekierowanie do strony logout.jsp 
 (wyeliminowano okienko popup z napisem "User session Expired"),
+ poprawiono kodowanie strony podsumowania zamówienia - w oknie uwagi oraz adres do wysyłki nie wyświetlały się polskie znaki

Zmiany w wersji 3.2.0 (14.01.2010)
+ do panelu administracyjnego dodany został moduł pozwalający na śledzenie aktywności użytkowników, aktywność użytkowników jest zapisywana w tabeli SQL Servera
 i może być przetwarzana za pomocą zewnętrznych narzędzi raportujących, np. Crystal Reports. Ze względu na szybki przyrost zawartości tabeli udostępniono
 funkcję jej czyszczenia w zadanym przedziale czasowym.
+ w formularzu rejestracji klienta systemu zamówień umieszczono pole wyboru pozwalające na wybór, czy potwierdzenie złożenia zamówienia ma być przesyłane 
 w formacie HTML czy txt. W przypadku wyboru potwierdzenia w formacie HTML w nagłówku potwierdzenia będzie umieszczony konfigurowalny przez administratora 
 baner graficzny w postaci pliku .jpg.
+ baner graficzny widoczny w nagłówku systemu zamówieniowego jest teraz "klikalny": kliknięcie prowadzi do konfigurowalnego przez administratora linku http.

Zmiany w wersji 3.1.0 (23.11.2009)
+ gruntowna przebudowa interfejsu użytkownika, w szerokim zakresie wykorzystująca technologie Ajax, mająca na celu zwiększenie wydajności systemu,
+ nowa wersja oprogramowania wykorzystuje serwer aplikacji Tomcat 6.0.20 w miejsce dotychczas wykorzystywanego Tomcata 5.0.28,
+ dodano funkcjonalność wyświetlania opisu towaru wraz ze zdjęciem po przesunięciu kursora myszy na miniaturkę zdjęcia artykułu,
+ poprawiono błąd niewłaściwego nadawania daty zamówienia internetowego, występujący w niektórych sytuacjach,

Zmiany w wersji 3.0.2 (18.06.2009)
+ dodana do panelu operatora możliwość wyszukiwania kontrahentów po numerze NIP i nazwie,
+ dodana opcja do panelu administratora, umożliwiająca domyślne wyświetlanie wyłącznie artykułów ze stanami niezerowymi,
+ dodana opcja wysyłania mailem złożonego zamówienia również do administratora systemu,
+ wydłużenie pola adresu mailowego firmy do 80 znaków,
+ optymalizacja ładowania kategorii płaskich,

Zmiany w wersji 3.0.1 (15.05.2009)
+ zostało dodane wyświetlanie zamienników, klikając zakładkę "zamienniki" klient może wyświetlić zamienniki dla wybranego artykułu wraz z
 informacją o ich stanie magazynowym, wyświetlanie zamienników jest włączane parametrem w konfiguracji systemu zamówień

Zmiany w wersji 3.0.0 (23.04.2009)
+ oprócz dotychczasowego trybu pracy B2B (dla zarejestrowanych w WF-MAGu kontrahentów) wprowadzono tryb pracy sklepu internetowego, w którym
 klient może dokonać zamodzielnej rejestracji w systemie,
+ system współdziała teraz także z WF-MAGiem dla Windows w wersji Biznes, a nie tylko z wersją Prestiż,
+ zmiana organizacji systemu zamówień (strona wyświetlająca artykuły jest teraz stroną startową),
+ wprowadzenie możliwości rejestracji 3 kategorii klientów: klienta indywidualnego oraz 2 typów klientów biznesowych (firma i pracownik firmy),
+ wyświetlanie miniaturek zdjęć na stronie głównej,
+ integracja wyświetlania artykułów z różnych magazynów (klient nie widzi, w jakim magazynie znajduje się towar),
+ w związku z umożliwieniem współpracy z WF-MAGiem dla Windows w wersji Biznes wprowadzono panel operatorski: 
 - możliwość zarządzania polami dodatkowymi w kartotece artykułów,
 - rozbudowane zarządzanie użytkownikami,
+ rozbudowano mechanizm powiadamiania klientów za pomocą e-maili o stanie realizacji zamówienia,
+ wprowadzono parametr umożliwiający pracę systemu zamówień internetowych bez wyświetlania cen,

Zmiany w wersji 2.1.0 (21.07.2008)
+ poprawiono sposób nawigacji w katalogu asortymentów - w przypadku wykorzystania kategorii wielopoziomowych domyślnie wyświetlane są tylko kategorie
 najwyższego poziomu, podkategorie można rozwinąć,
+ wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny definiujący domyślne ustawienie filtra stanów niezerowych (włączony lub wyłączony) przy przeglądaniu 
 kartotek artykułów przez użytkownika systemu,
+ wprowadzono mechanizm umożliwiający wyświetlanie artykułów w domyślnych jednostkach sprzedaży, jeżeli zostały zdefiniowane dla danego asortymentu,
 dotychczas towar był wyświetlany w jednostkach magazynowania,

Zmiany w wersji 2.0.1 (31.03.2008)
+ zmieniono (uproszczono) sposób nawigacji w katalogu asortymentów,
+ poprawiono wyświetlanie zdjęć asortymentów w przypadku umieszczenia zdjęć artykułów w zewnętrznych katalogu w/g rozwiązania WA-PRO,
+ poprawiono alfabetyczne sortowanie kategorii asortymentowych w stosunku do wersji 2.0.0,

Zmiany w wersji 2.0.0 (05.03.2008)
+ wprowadzono nowe rozwiązania programistyczne wykorzystujące technologię Ajax,
+ nowa wersja systemu zamówień wymaga teraz środowiska Java 1.5.0 zamiast dotychczasowego Java 1.4.2,
+ dodano obsługę kategorii wielopoziomowych. Administrator ma możliwość zdefiniowania czy chce korzystać z kategorii wielopoziomowych czy płaskich,
+ dodano możliwość dopisywania często zamawianych towarów do listy zakładek, umożliwiających w łatwy sposób ponowne dodanie do koszyka,
+ dodano możliwość zapisu zamówienia z pominięciem bufora, co umożliwia automatyczną rezerwację towaru w WF-MAGu,
+ dodano indeks katalogowy na wydruku specyfikacji zamówienia, pobieranej w formacie PDF,
+ instalator dla systemu Windows zapamiętuje kopię pliku konfiguracyjnego options.xml w formacie options_..data..xml. W administratorze systemu
 zamówień dodano opcję umożliwiającą wczytanie konfiguracji ze wskazanego pliku konfiguracyjnego poprzedniej wersji, co umożliwia szybką
 konfigurację oprogramowania po aktualizacji

Zmiany w wersji 1.6.1 (17.12.2007)
+ zrealizowano normalizację numerów NIP - użytkownik systemu może przy logowaniu podać numer NIP w dowolnym podziale numeru myślnikami
 lub w ogóle bez myślników,
+ parametr konfiguracyjny umożliwia ustalenie liczby artykułów wyświetlanych na stronie,
+ wprowadzono parametr, stanowiący ogranicznik, który w przypadku znalezienia artykułów w liczbie przekraczającej wartość parametru,
 przekierowuje użytkownika na stronę wyszukiwarki szczegółowej,
+ w zestawieniu rozrachunków przeterminowane zobowiązania użytkownika systemu są wyświetlane w kolorze czerwonym,
+ poprawiono współpracę oprogramowania z WF-MAGiem w sytuacji, gdy w jednej bazie danych WF-MAGa jest zdefioniowanych wiele firm,

Zmiany w wersji 1.6.0 (26.10.2007)
+ dodano możliwość wyświetlania na liście wyboru artykułów pól dodatkowych z kartoteki artykułów WF-MAGa. Pola dodatkowe moga być wyświetlane
  pod nazwą artykułu lub w kolejnej kolumnie. W ten sposób można udostępnić użytkownikom systemu zamówień informacje, np. o gwarancji, 
  rozmiarze czy kolorze, w którym dostępny jest towar i innych parametrach technicznych,
+ definicja pola dodatkowego jako URL pozwala na przypisanie zawartości wyświetlanego pola adresu internetowego, np. strony producenta artykułu lub
  odnośnika do informacji technicznej. Pole to jest wyświetlane jako link HTTP,
+ komunikat potwierdzący mailem wysyłanym do zamawiającego złożenie zamówienia został rozbudowany o szczegółową specyfikację zamówionych artykułów,
+ panel administratora został zreorganizowany w celu bardziej funkcjonalnego pogrupowania opcji konfiguracyjnych, 
	
Zmiany w wersji 1.5.0. (19.10.2007)
+ dodano obsługę wyświetlania zdjęć artykułów z WF-MAGa, do tej pory system zamówień zarządzał zdjęciami artykułów
 w/g 2 własnych trybów,
+ opis artykułu jest dostępny, jeżeli artykuł ma wypełnione pole opisu lub zdjęcie (dotychczas do wyświetlenia zdjęcia było wymagane wypełnione pole opisu),
+ dodano wyświetlanie pola "Nazwa artykułu c.d." (opcjonalnie),
+ artykuły objęte promocją mają możliwość zdefiniowania ceny przed obniżką, która jest pokazywana obok nowej ceny promocyjnej,
+ artykuły objęte promocją wyświetlane po zalogowaniu się do systemu zamówień posiadają link do opisu i zdjęcia oraz wyświetlane obydwie ceny: promocyjną i dotychczasową,

Zmiany w wersji 1.4.4. (28.09.2007)
+ dodano możliwość umieszczenia w koszyku artykułu wyłącznie na podstawie znanego numeru katalogowego,
+ artykuły objęte promocją są wyświetlane w kolorze czerwonym,
+ artykuły określone w kartotece WF-MAGa jako zablokowane nie są wyświetlane,

Zmiany w wersji 1.4.3. (20.08.2007)
+ dodano możliwość wyszukiwania w wyszukiwarce asortymentu ze względu na producentów,
+ dodano baner pożegnalny kończący pracę z systemem zamówień z możliwością umieszczenia reklamy,

Zmiany w wersji 1.4.2. (08.08.2007)
+ dodano możliwość odzyskiwania koszyka po awaryjnym rozłączeniu sesji pracy z systemem zamówień,
+ w rozrachunkach dodano operację drukowania duplikatu faktury,

Zmiany w wersji 1.4.1. (27.07.2007)
+ dodano filtr niezerowych stanów magazynowych przy przeglądaniu kartotek asortymentowych

Zmiany w wersji 1.4.0. (01.04.2007)
+ dodano autoryzację SMTP dla potwierdzeń wysyłanych do klienta po zapisaniu zamówienia w WF-MAGu,
+ dodano możliwość współpracy systemu zamówień z inną niż domyślna instancją SQL Servera,
+ poprawiono błędnie działającą w wersji 1.3.0 operację wyszukiwania danych (nazwa, kod towaru),
 jeżeli zawierały polskie litery (tylko dla serwera aplikacji w systemie Windows)

Zmiany w wersji 1.3.0. (21.10.2006)
+ dodano możliwość wyszukiwania w wyszukiwarce asortymentu ze względu na zawartość 
 pola "Nazwa artykułu cd" na podstawie łańcucha znaków wprowadzonego w wyszukiwarce
 w pole edycyjne "Nazwa",
+ dodano możliwość wyszukiwania w wyszukiwarce asortymentu ze względu na zawartość 
 pola indeksu katalogowego albo handlowego (zgodnego z rodzajem indeksu wybranym 
 w konfiguracji) na podstawie łańcucha znaków wprowadzonego w wyszukiwarce w 
 pole edycyjne "Indeks"
+ dodano możliwość pobierania obrazka do opisu asortymentu w systemie zamówień 
 ze zdefiniowanego katalogu. Nazwa obrazka będzie w formacie "indeks_artykulu.jpg"
 (zgodnego z rodzajem indeksu wybranym w konfiguracji).
+ dodano możliwość wyboru adresu wysyłki towaru - zawartość pola edycyjnego zostanie 
 dopisana do pola "uwagi" w buforze zamówień,
+ dodano możliwość wyboru "zgadzam się na częściową realizację zamówienia", 
 wartość wyboru zostanie dopisana do pola "uwagi" w buforze zamówień

	Zmiany w wersji 1.2.0 (12.04.2006)
* zmieniono szatę graficzną na bardziej atrakcyjną
+ dodano status systemu (poprawność konfiguracji) w panelu administracyjnym
+ dodano logowanie aplikacji do pliku HTML (log systemu ze strony statusu)
* zmieniono grupowanie opcji w panelu administracyjnym
+ dodano w panelu administracyjnym filtr pokazywania usług
+ dodano spis należności i zobowiązań wobec kontrahenta na stronie rozrachunków
+ dodano wyświetlanie na stronie głównej artykułów będących w promocji
+ dodano filtry stanu na stronie podglądu zamówień
+ dodano dodano wyszukiwanie artykułów zanim pojawi się spis (strona wyboru kategorii)
+ dodano zaznaczanie kolorem pozycji będących już w koszyku
+ dodano nowe tryby pokazywania stanów magazynowych (3 tryby)
+ dodano możliwość automatycznego wysyłania e-maila do kontrahenta potwierdzającego
 złożenie zamówienia
+ dodano możliwość przydzielania i pokazywania obrazków do opisów artykułów
* zmodyfikowano opcje proponowania ceny takiej jak ostatnia cena zakupu klienta do
 postaci ograniczenia ceny "nie starszej niż x dni"
* drobne korekty, poprawki i usprawnienia w działaniu i wyświetlaniu informacji

Zmiany w wersji 1.1.2 (2.12.2005)
+ dodano możliwość wyświetlania opisu artykułu wykorzystując pole "Opis artykułu"
 w WF-Magu (opcja konfiguracyjna)
* wprowadzono poprawki dotyczące zabezpieczeń systemu

Zmiany w wersji 1.1.1 (2.11.2005)
+ dodano opcję konfiguracyjną, która pozwala na kontrolowanie zamawianej ilości
 ponad stan magazynowy

Zmiany w wersji 1.1.0 (10.10.2005)
+ dodany moduł administracyjny (konfiguracji systemu) poprzez stronę www
 zamiast starego poprzez plik
+ dodano wyświetlanie nazwy magazynu i kategorii, w której obecnie się
 znajdujemy
+ filtr nazwy i indeksu działa na dowolną część ("intuicyjnie")
+ filtr "tylko artykuły już zamawiane" został zastąpiony filtrem "tylko
 artykuły już kupowane"
+ w przypadku korzystania tylko z jednego magazynu, jest ona automatycznie
 wybierany bez pytania
* zmieniono nawigację po kolejnych "stronach" artykułów na bardziej zaawansowaną
+ wprowadzono kontrolę ograniczenia pola "Uwagi" do 250 znaków
+ dodano możliwość zamawiania wielu artykułów ze strony za pomocą jednego
 wyboru "Dodaj do koszyka"
+ dodano opcję konfiguracyjną pozwalającą na pokazywanie stanów magazynowych
* poprawiono działanie polskich liter w filtrze nazwy i indeksu
* poprawiono reakcję systemu na błędy
* zmieniono sposób wykorzystywania połączeń do serwera SQL (pula połączeń)


Zmiany w wersji 1.0.5 (19.08.2005)
* poprawiona obsługa filtrów nazwy i indeksu (strona 0/x)
+ dodano kolumnę "Nr zamówienia klienta" w spisie zamówień
+ dodano możliwość ściągnięcia specyfikacji każdego zamówienia w formacie PDF
+ dodano okienko potwierdzenia wyjścia z systemu
+ dodano filtr "pokazuj tylko artykuły wcześniej przeze mnie zamawiane"
+ dodano opcję konfiguracyjną pozwalającą na zapisywanie godziny założenia
 zamówienia w polu dodatkowym zamówienia

Zmiany w wersji 1.0.4 (19.07.2005)
* poprawiony błąd wyświetlania szczegółów zamówienia, kiedy wybieraliśmy
 tzw. zamówienie niezatwierdzone
+ dodano współpracę z wersją WF-MAG 7.01
+ dodano obsługę znaczników Y oraz A zamówień

Zmiany w wersji 1.0.3 (07.06.2005)
* usprawniona nawigacja pomiędzy "stronami" przy dużych ilościach
 informacji na stronie
* filtry nazwy i indeksu artykułów są zapamiętywane
+ dadana informacja o numerze własnym i uwagach w szczegółach zamówienia
+ dodano stronę z wyświetlaniem nierozliczonych faktur i kredytem kupieckim
+ nowe opcje konfiguracyjne
+ dodano pracę wielomagazynową
+ dodano ukrywanie całej kategorii przed wyświetlaniem na stronie, jeżeli
 wszystkie artykuły z kategorii są zaznaczone jako ukryte

Zmiany w wersji 1.0.2 (16.05.2005)
+ dodana opcja konfiguracyjna wyboru wyświetlania nr handlowego
 bądź numeru katalogowego
+ dodana opcja konfiguracuja "tryb automatycznej rezerwacji towaru"
* małe poprawki w instalatorze

Zmiany w wersji 1.0.1 (13.05.2005)
+ dodano wyszukiwanie produktów wg nazwy i/lub nr handlowego
+ dodano znacznik "Zrealizowano" w szczegółach zamówienia
* poprawiony instalator, teraz usuwa starą wersję


Zamiany w wersji 1.0.0 (29.04.2005)
+ pierwsze wydanie

http://www.t-system.com.pl/zamowienia/
 Copyright © 2009 T-SYSTEM Jan Waliszewski, Dagmara Waliszewska Valid HTML 4.01. Valid CSS.