T-SYSTEM Jan Waliszewski, Marek Trajdos

Plac Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
tel./fax (042) 6336573, 6322232

Produkt :: Screenshots :: Licencja :: Cennik :: Gdzie kupić? :: Referencje :: FAQ :: Inne projekty :: Kontakt
Zamówienia Internetowe dla WF-MAG dla Windows współpracują z WF-MAGiem w wersjach 6.10.8 oraz z linia 7 produktu, w przyszłości będą rozwijane tylko dla linii 7.

Aplikacja wykorzystuje Javę w wersji 1.4.x oraz bezpłatny serwer aplikacji Tomcat 5.0.x. Pozwala to na uruchomienie jej zarówno na systemach Windows 2000/XP/2003 jak i Unix/Linux (zasadniczo wymagana jest implementacja Javy 1.4.2 i Tomcata 5.0.x).

Rozdzielenie warstwy logiki biznesowej i prezentacji pozwala na to, że użytkownik ma szerokie pole dostosowania wyglądu (kolory, rozmiary, itp) do wyglądu swojej firmowej strony. Będzie mógł to zrobić każdy kto zna język HTML, prawie nie wymagana jest znajomość pisania stron .jsp!

System zamowień pozwala na zalogowanie się naszych kontrahentów i złożenie zamówienia, które trafia bezpośrednio do bufora zamówień WF-MAGa. Taki sposób chroni nas przez "zalewem" złośliwych zamówień i wszelkimi z tym konsekwencjami związanymi (np. rezerwacja towaru w magazynie). Oczywiście nie każdy może się zalogować. Kto?
 • kontrahent musi być zarejestrowany w WF-MAGu
 • musi być tam zaznaczony jako nasz odbiorca
 • musi mieć nadane przez nas hasło (w WF-MAGu)
Nasz kontrahent-odbiorca po zalogowaniu może być witany na dwa sposoby (opcja konfiguracyjna):
 • strona główna
 • strona z jego nieuregulowanymi należnościami (spis należności)
Przy składaniu nowego zamówienia kontrahent może wybrać magazyn, z którego będzie robił zakupy (sprzedaż z wielu magazynów; które magazyny widać - jest to konfigurowane w opcjach systemu) oraz przeglądać poszczególne kategorie, które sa oczywiście odczytywane z bazy WF-MAGa.
Operator WF-MAGa może ukryć dowolny artykuł przed wyświetlaniem na stronie poprzez wykorzystanie pola dodatkowego (pole zdefiniowane jako "ukryty"). Dodatkowo, jeżeli wszystkie artykuły w kategorii są zaznaczone jako ukryte, to dana kategoria nie jest wyświetlana (nie można jej wybrać). Pozwala to na ukrywanie elementów wykorzystywanych wewnątrz firmy.

Przy podglądzie historii złożonych zamówień, kontrahent oprócz standardowych danych jak numer zamówienia, data złożenia, wartość netto/brutto, widzi także stan ich realizacji. Może to być "oczekiwanie na akceptację" (zamówienie w buforze), lub jeden z analogicznych jak w WF-MAGu (N,C,Z,Y,A). W szczegółach zamówienia widać poszczególne pozycje wraz z ilością już zrealizowanych, co jest szczególnie pomocne przy częściowej realizacji zamówienia (flaga "C"). Odbiorca może także pobrać szczegółową specyfikację w postaci pliku PDF.

Artykuły oprócz nazwy identyfikowane są pooprzez tzw. numer handlowy lub katalogowy. Ponieważ firmy w kontaktach z odbiorcami używają jednego lub drugiego, to który jest pokazywany decyduje opcja konfiguracyjna aplikacji.
Jeżeli chodzi o ceny artykułów, to jest pokazywana cena domyślna z WF-MAGA lub jeżeli zdefiniowano takową, to cena specjalna kontrahenta lub zrabatowana. Od wersji 1.1.0 jest nowa opcja konfiguracyjna, która pozwala na dwa tryby pokazywania cen:
 • domyślna cena sprzedaży z kartoteki lub cena specjalna, jeżeli takowa została zdefiniowana
 • ostatnia cena po jakiej artykuł był kupowany przez odbiorcę (z dokumentu WZ); jeżeli jej brak to j.w.

System (w postaci opcji konfiguracyjnych) pozwala także na takie rzeczy jak:
 • pokazywanie stanów magazynowych w 3 różnych trybach
 • zapisywanie czasu złożenia zamówienia w postaci godz : min (pole dodatkowe zamówienia)
 • ustawianie flagi automatycznej rezerwacji towaru przy zapisywaniu zamówienia
 • pokazywanie stanu rozrachunków z kontrahentem
 • pokazywanie opisu artykułu wraz z obrazkiem

Aspekty techniczne
System oparty jest o technologie Java 2 w wersji 1.4.2 oraz serwer aplikacji Tomcat 5.0.28. Obydwa produkty to uznane i cieszące się popularnością platformy, znakomicie spełniające swoją rolę.
Tomcat 5 cechuje się duża szybkocią działania i dobrą skalowalnością (system może obsługiwać od kilku do kilkuset jednocześnie działających klientów).

System zamówień może zasadniczo pracować w dwóch konfiguracjach:
 • na oddzielnym komputerze pod kontrolą systemu Windows lub Linux, komunikując się z bazą danych poprzez sieć lokalną

  metoda 1


 • na tym samym komputerze, gdzie pracuje baza MS SQL

  metoda 2


Więcej informacji nt. działania aplikacji udzielamy telefonicznie lub poprzez e-mail, które można znaleźć w dziale KONTAKT.