T-SYSTEM Jan Waliszewski, Marek Trajdos

Plac Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
tel./fax (042) 6336573, 6322232

Produkt :: News :: Screenshots :: Licencja :: Cennik :: Gdzie kupić? :: Referencje :: FAQ :: Inne projekty :: Kontakt
Licencja oprogramowania ZAMÓWIENIA INTERNETOWE dla WF-MAGa dla Windows
wersja 1.1 (maj 2005)


 1. Firma T-SYSTEM Jan Waliszewski, Marek Trajdos (Licencjodawca, Producent), 90- 007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a udziela Użytkownikowi - Licencjobiorcy licencji na użytkowanie oprogramowania "ZAMÓWIENIA INTERNETOWE dla WF-MAGa dla Windows".
 2. Instalacja oprogramowania przez Użytkownika-Licencjobiorcę jest równoznaczna z akceptacją bez zastrzeżeń postanowień niniejszej licencji.
 3. Licencjobiorca otrzymuje bezterminowe, niewyłączne prawo instalacji i uruchamiania oprogramowania na jednym komputerze należącym do Licencjobiorcy. Licencja obejmuje prawo wykorzystania przez nieograniczoną liczbę użytkowników.
 4. Licencja nie obejmuje prawa użytkowania innego oprogramowania współdziałającego z programem "ZAMÓWIENIA INTERNETOWE dla WF-MAGa dla Windows", w szczególności oprogramowania WF-MAG dla Windows, bazy danych i serwera aplikacji, dla których użytkownik musi uzyskać odrębne licencje
 5. Zarejestrowany użytkownik (po odesłaniu karty rejestracyjnej do producenta) ma prawo do:
  • otrzymywania nowych wersji programu "ZAMÓWIENIA INTERNETOWE dla WF-MAGa dla Windows" przez okres 1 roku od daty zakupu za rozliczeniem kosztów nośnika i wysyłki, prawo to nie jest jednak zobowiązaniem producenta do wydania nowej wersji oprogramowania o określonych właściwościach,
  • korzystania z telefonicznej pomocy producenta przez okres 1 roku od daty zakupu.
 6. Producent nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań użytkownika związanych z oprogramowaniem.
 7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie związane z użytkowaniem oprogramowania lub brakiem możliwości jego użytkowania. Ewentualne roszczenia użytkownika ulegają ograniczeniu do wysokości zapłaconej ceny oprogramowania "ZAMÓWIENIA INTERNETOWE dla WF-MAGa dla Windows".
 8. Licencjobiorca nie uzyskuje prawa do dekompilacji, kopiowania, sprzedaży, leasingu, wypożyczania i innych form rozpowszechniania oprogramowania objętego niniejszą Licencją. Licencjobiorca ma prawo do wykonania kopii nośnika instalacyjnego oprogramowania wyłącznie w celu sporządzenia kopii bezpieczeństwa.
 9. Wszelkie materialne i niematerialne prawa autorskie do oprogramowania, jego dokumentacji i materiałów pochodnych należą do firmy T-SYSTEM Jan Waliszewski, Marek Trajdos. WF-MAG dla Windows jest znakiem towarowym firmy WA-PRO sp. z o.o.
 10. Naruszenie postanowień niniejszej licencji powoduje jej automatyczne zniesienie i może stanowić przedmiot roszczeń prawnych ze strony Licencjodawcy.