T-SYSTEM Jan Waliszewski, Marek Trajdos

Plac Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
tel./fax (042) 6336573, 6322232

Produkt :: News :: Screenshots :: Licencja :: Cennik :: Gdzie kupić? :: Referencje :: FAQ :: Inne projekty :: Kontakt

Aplikacja prognozowania zamówień do dostawców

W ostatnim czasie wyprodukowaliśmy oprogramowanie rozszerzające możliwości WF-MAGa dla Windows w zakresie logistyki i planowania dostaw. Aplikacja analizuje sprzedaż towaru w zadanym okresie czasu i za podstawie średniej sprzedaży w jednostce czasu proponuje zakup towaru z wyprzedzeniem zanim zapasy ulegną wyczerpaniu.

Logika aplikacji opiera się na założeniu, że uzupełnianie towaru jest procesem długotrwałym (np. dostawa względnie tanim transportem drogą morską z Dalekiego Wschodu oznacza czas dostawy na poziomie kilku tygodni). Najbardziej uzasadnionym sposobem uzupełniania stanów magazynowych jest prognozowanie wyczerpania się towaru na podstawie sprzedaży w minionym okresie.